Träkolet 10 (Sollentuna)

Vi har fått beställning av ett byggföretag att utföra dräneringsarbete. I uppdraget ingick schaktning för ny dränering, utlastning, läggning av dräneringsrör, återfyllning samt packning.

Utmaningar i projektet: Befintliga kablar och ledningar som inte var redovisade i ritningar. Genom försiktig schaktning lyckades vi att genomföra jobbet korrekt och professionellt.