Tallvirket 2 & 8 (Sollentuna)

Vi har fått förtroende av ett byggföretag att genomföra detta projekt. I vårt uppdrag ingick rivning av befintlig betongplatta och skorsten samt bortforsling av byggrester, nyläggning av vatten, avlopp och dagvatten. Schakt, singling och uppackning för en ny betongplatta inkl VA. Schakt och återfyllning för EL och fiber. Planering av tomten.

Utmaningar i projektet: Det kom ständigt ritningsändringar under arbetets gång på grund av de geotekniska förhållandena. Bland annat tillkom 72 pålar i plattan, och 9 enorma armerade plintar under carporten. Eftersom vi inom vår organisation har många erfarna CAD-ingenjörer och Mätningstekniker, kunde vi snabbt hantera och anpassa oss efter ändringarna i realtid och få pålningen och plintarna utförda snabbt, korrekt och effektivt. Pålningen medförde också att terrängen blev besvärligare att navigera, och planera logistiskt, vilket vår erfarna maskinförare hanterade utmärkt.