Grävmaskin utför dräneringsarbete i Sollentuna
2020-10-10

Träkolet 10 (Sollentuna)

Vi har fått beställning av ett byggföretag att utföra dräneringsarbete. I uppdraget ingick schaktning för ny dränering, utlastning, läggning av dräneringsrör, återfyllning samt packning.

MORE
Utläggning av dränerandelager för hus
2020-10-10

Tallvirket 2 & 8 (Sollentuna)

Vi har fått förtroende av ett byggföretag att genomföra detta projekt. I vårt uppdrag ingick rivning av befintlig betongplatta och skorsten samt bortforsling av byggrester, nyläggning av vatten, avlopp och dagvatten. Schakt, singling och uppackning för en ny betongplatta inkl VA. Schakt och återfyllning för EL och fiber. Planering av tomten.

MORE
Byte av servisledning i Stockholm
2020-10-10

Byte av servisledning (Vällingby)

Vi utför arbete även åt privata personer. Uppdrag var att byta en servisledning pga vattenläcka, som inkluderade schaktning, inkoppling och återfyllning. Efter genomfört uppdrag lämnade vi en nöjd kund.

MORE