Geodeal Markentreprenad AB utför entreprenader inom mark och anläggning. Vi har erfarenhet av att utföra entreprenaden med grundläggning, VA-arbeten, dagvattenhantering, dränering, grovplanering samt finplanering.

Geodeal Markentreprenad kan leverera en helhetslösning allt från planering av tomt och husgrunder till färdigplatta, med inmätning och utsättning samt projektering.

Behöver du ansluta dig mot ett kommunalt vatten och avlopp, byta servisledning, dränera hus eller göra andra markarbeten? Då kan vi på Geodeal Markentreprenad AB hjälpa dig med detta. Vi är en trygg partner med fokus på exceptionell service och resultat.